Een goed advies is goud waard

We komen allemaal weleens bij de huisarts. In sommige gevallen worden we doorverwezen naar een specialist. De reguliere geneeskunde werkt over het algemeen met behandelprotocollen, gericht op de gemiddelde patiënt. Deze protocollen maken het mogelijk om snel en effectief te schakelen. Dit is bij acute klachten of levensbedreigende situaties zeer wenselijk, want zo worden er regelmatig levens gered. Bij veel chronische klachten en/of ziektebeelden beperkt de reguliere behandeling zich vaak tot het bestrijden van symptomen. In de complementaire of natuurgeneeskunde wordt er meer gezocht naar mogelijke oorzaken en achterliggende mechanismen in relatie tot jou als uniek individu. Je krijgt een breed advies. Hierdoor kunnen klachten worden verminderd of zelfs verdwijnen.

Een holistische benadering staat voorop

In de natuurgeneeskunde staat een holistische benadering voorop. Dat betekent dat niet alleen het zieke orgaan of ontregelde lichaamsproces centraal staat, maar ook de totale samenhang van lichaam en geest. Een natuurgeneeskundige kijkt naar een patiënt als individu en naar zijn of haar gehele historie. Gezamenlijk wordt een traject uitgestippeld waarbij gekeken wordt naar aspecten als voeding, suppletie, beweging en psyche. Daarbij is het zelfherstellend vermogen van het lichaam een belangrijk gegeven. De behandeling richt zich op het creëren van ideale omstandigheden voor het ten volle benutten van dit vermogen. In de praktijk blijkt dat aanpassingen in de leefstijl, gecombineerd met de nodige ondersteuning op maat, vaak fantastische resultaten opleveren. Het is dan ook logisch dat er steeds meer aandacht is voor de rol van leefstijl bij gezondheid en ziekte.

Enkele natuurgeneeskundige specialisten

  • Orthomoleculair arts of therapeut
  • (Orthomoleculair) Diëtist
  • Mesoloog
  • Bioresonantietherapeut
  • Reflexzonetherapeut
  • Homeopaat

Het uitgangspunt van orthomoleculaire therapie

Orthomoleculair betekent letterlijk de juiste (orthos = Grieks voor juist, optimaal) hoeveelheid en structuur van moleculen. Uitgangspunt van de orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde is dat een gezonde, evenwichtige voeding, aangevuld met optimaal gedoseerde voedingssupplementen, de lichaamscellen kan voorzien van optimale hoeveelheden van alle benodigde voedingsstoffen. Op die manier kan de gezondheid behouden of aanzienlijk verbeterd worden. Ook kunnen zo ontregelde lichaamsprocessen worden bijgesteld.

Een (orthomoleculair) diëtist helpt met voedingsadvies op maat

Een diëtist streeft ernaar om via voedingsinterventie de lichamelijke gezondheid te bevorderen. Patiënten krijgen een voedings- of dieetadvies op maat om hun eetpatroon aan te passen. Tevens begeleidt en motiveert een diëtist de patiënt bij het volgen van dat dieet. Klachten waarbij behandeling met een specifiek dieet goede resultaten kan opleveren zijn onder andere over- en ondergewicht, voedselallergie, hoge bloeddruk, diabetes of PDS. Bovendien kan voedingsinterventie ook bijzonder nuttig zijn voor het optimaliseren van sportprestaties. Een orthomoleculair diëtist werkt op basis van de uitgangspunten van de orthomoleculaire voedingsleer (zie hierboven).

Waarop richt een mesoloog zich?

De mesologie richt zich vooral op chronische aandoeningen of klachten. Er wordt speciaal gekeken naar oorzaken of disfuncties in het lichaam. Het mesologisch concept gaat uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, existentieel. De mens is meer dan lichaam en psyche en functioneert altijd als een geheel.

Weleens van bioresonantie gehoord?

Uitgangspunt van de bioresonantietherapie is dat elk orgaan een specifieke elektromagnetische trillingsfrequentie heeft. Als er sprake is van een ziekte of disbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Met behulp van bioresonantie-apparatuur kan de verstoring worden vastgesteld en hersteld. Dit gebeurt regelmatig in combinatie met voedingssupplementen en/of homeopathische middelen.

Reflexzonetherapie zorgt voor een betere doorbloeding

Reflexzonetherapie stelt de totale mens centraal en werkt op lichaam en geest. Er liggen reflexzones op onder andere handen, voeten en oren die corresponderen met alle orgaansystemen en klieren in het lichaam. Deze reflexzones worden met duim en vingers bewerkt om te zorgen voor een betere doorbloeding van het corresponderende lichaamsdeel. Zo wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam aangesproken en gestimuleerd.

Ook bij homeopathie staat de mens als geheel centraal

Homeopathie is gericht op het prikkelen en activeren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Daarbij geldt het principe dat een patiënt van een aandoening of ziekte kan worden genezen door het toedienen van een homeopathicum. Dat is een middel dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte. Ook in de homepathie staat de mens als geheel centraal. Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn kan dat tot klachten of ziekte leiden. Daarom is het belangrijk om niet alleen de symptomen te onderdrukken maar ook het evenwicht te herstellen.

Voor goed advies bezoek je een gezondheidsspecialist.